KWS Продукти

КВС България ЕООД

KWS България е част от голямото семейство на немската компания KWS SААТ AG, един от световните лидери в селекцията и търговията на захарно цвекло, царевица, маслодайни, житни и фуражни култури.