KWS

БАРОЛО

СРЕДНОРАНЕН ХИБРИД

Вегетационен период: 112-116 дни


Особености
Височина 165-175 см
Добре развита коренова система
Средно големи пити 16-21 см
Масленост - 49%
Устойчив на синя китка, раси А-Е
Толерантен към основните болести при слънчогледа
Висок добивен потенциал

Препоръчителна гъстота
6300 - 6500 растения/дка

Почва и климат
Сигурни и стабилни добиви при различни почвено-климатични условия.

СЛЪНЧОГЛЕД

Хибриди Конвенционален ClearField
HYSUN 231 CL HO да
БАРОЛО да

KWS