KWS

БАРОЛО

Конвенционален хибрид с доказано стабилни добиви

СРЕДНОРАНЕН ХИБРИД

  • Вегетационен период 112-116 дни
  • Височина 165-175 см
  • Добре развита коренова система
  • Средно големи пити 16-21 см
  • Устойчив на синя китка, раси А-Е
  • Толерантен към основните болести при слънчогледа
  • Висок добивен потенциал

Препоръчителна гъстота
6300 - 6500 растения/дка

Почва и климат
Сигурни и стабилни добиви при различни почвено-климатични условия.


KWS