KWS

HYSUN 231 CL HO

Високоолеинов Клиърфийлд хибрид

Среднокъсен хибрид:

  • Съдържание на олеинова киселина до 89%
  • Висока масленост до 53%
  • Висок добивен потенциал до 470 кг/дка
  • Средно висок хибрид
  • Сухоустойчив хибрид
  • Устойчив на Imazamox
  • Подходящ за всички почвено-климатични условия в България
  • Препоръчителна посевна норма – 6200 – 6400 семена/дка

clearfield logo.jpg

clear_field.jpg


KWS