KWS

Гига

Зимен ечемик

Предимства

Шестредов пивоварен ечемик
Средноранен до ранен
Изключително висока продуктивност
Много висока степен на братимост - саморегулираща способност през пролетта
Отлична устойчивост към основните болести

Морфологични и физиологични характеристики

Отлично фитосанитарно състояние
Висока толерантност към Брашнеста мана (Erysiphe graminis)
Висока устойчивост на Листен пригор (Rhinchosporium secalis)
Отлична толерантност към Хелминтоспориоза (Helmintosporium spp.)
Толерантен към мозайка

Препоръки за отглеждане

Посевна норма 350-400 кълн. семена на м
Подходяща за всички райони
Оптимално време за засаждане: от края на септември до средата на октомври
Внимание: да се гарантира контролирано внасяне на азотни торове за производство на малц за бира.

Зимeн ечемик 2013

Сортове Информация
Гига НОВ
Казино НОВ

KWS