KWS

Казино

Зимен ечемик

Предимства

Шестредов пивоварен ечемик
Ранен до средноранен до ранен сорт - ранно узряване и прибиране
Изключително потенциал за добив
Много висока степен на братимост. Адаптивна защита на гъстотата за добивния потенциал през пролетта.
Много висока зимоустойчивост
Много добре изравнен

Морфологични и физиологични характеристики

Отлична устойчивост към основните болести
Висока толерантност към Брашнеста мана (Erysiphe graminis)
Добра устойчивост към Фузариум (Fusarium spp.)
Много добра устойчивост към Хелминтоспориоза (Helmintosporium spp.)
Толерантен към мозайка

Препоръки за отглеждане

Посевна норма 350-400 кълн. семена на м
Подходяща за всички райони
Оптимално време за засаждане: от края на септември до средата на октомври
Внимание: да се гарантира контролирано внасяне на азотни торове за производство на малц за бира.

Зимeн ечемик 2013

Сортове Информация
Гига НОВ
Казино НОВ

KWS