KWS

Аманда

Кралица в група 400!

FAO 420 за зърно
FAO 420 за силаж

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg KWS_NR_Icon_cattle_feed.jpg


Характеристика на хибрида:
  • Вегетационен период: 123-128 дни
  • Височина на залагане на кочана 95-100 см
  • Тънка млечнокафява какалашка
  • Изправена широка листна петура

Предимства:

  • Впечатляващ хибрид във всички региони на България и Югоизточна Европа с висока и стабилна доходност
  • Завидно ниво на устойчивост на свила и цветне прашец срещу високи температури при оплождане, което позволява образуването на напълно завършен кочан
  • Подходящ за ранна сеитба
  • Силно облистен и отличен за производство на по-ранно силажиране

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 6000 - 6500 раст./дка
Поливни условия: 8000 раст./дка

Почва и климат
Стабилни добиви. Надежден при засушаване.


KWS