KWS

KWS 2370 нов

Ранният шампион!

FAO 260 KWS_HOB_icon.png

Характеристики на хибрида:

  • Вегетационен период 98-105 дни
  • Височина на залагане на кочан 100-110 см
  • Височина на растението 275-290 см
  • Бързо отдава влагата
  • Хибрид с повишено съдържание на протеини- 9,65

Предимства:

  • Отлични резултати при засушливи почви
  • Подходящ за интензивно отглеждане
  • Създаден за сухи условия, с изтеглен период на цъфтеж
Препоръчителна гъстота
  • Неполивни условия: 6700-7200 растения/дка
  • Поливни условия: 8500-9000 растения/дка


KWS