KWS

KWS 2376 XXL

Стабилни добиви! Силен старт през пролетта!

FAO 370

Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период: 117-119 дни

Предимства:

  • Средно висок хибрид
  • Брой дни от поникване до изметляване - 58
  • Височина на залагане на кочана - 117 см
  • Брой дни от поникване до пълна зрялост - 118
  • Висока устойчивост на полягане
  • Толерантен на основните болести при царевицата
  • Висок добивен потенциал (1010 - 1280 кг/дка)
  • Отдаване на влагата - отлично

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 6000 - 6500 растения/дка
Поливни условия: 7000 - 8000 растения/дка

Почва и климат
Стабилни добиви. Силен старт през пролетта

Подходящ за късна сеитба.


KWS