KWS

Курсус

Превъзходен на полето!

FAO 410

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg


Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период: 123-128 дни
  • Височина на залагане на кочана над 90 см
  • Високи растения
  • Листата са ериктовидно изправени
  • Плътен гъвкав кочан

Предимства:

  • Здравото стъбло и силно развит корен дават висока якост и по-голяма устойчивост към полягане
  • Много висок добивен потенциал
  • Мощен старт на развитие
  • Тежко зърно с голяма хектолитрова маса
  • Стабилна и сигуран възвръщаемост през годините

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 6300 - 6700 раст./дка
Поливни условия: 8000 раст./дка

Почва и климат
Много висок добивен потенциал.

Силен и мощен старт дори и при ранна сеитба.


KWS