KWS

Камелиас XXL

Гарантиран успех! Сигурен добив!

FAO 320 KWS_XXL_icon.png

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg KWS_NR_Icon_cattle_feed.jpg


Характеристика на хибрида:

 • Вегетационен период 112-114 дни
 • Високо растение с дълги полуизправени листа
 • Предимства:

  • Обемна листна маса, което го прави подходящ за силаж втора култура
  • Висок добивен потенциал, както за зърно, така и за силаж
  • Стабилно и високо качество назърното
  • Средно големи стегнати кочани

  Препоръчителна гъстота
  Неполивни условия: 6700-7000 растения/дка
  Поливни условия: 8000 - 8500 растения/дка

  Подходящ за силаж като втора култура.


  KWS