KWS

Корнелиус

Подчертана стабилност на добива на зърно!

FAO 380

Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период 118-121 дни
  • Височина на залагане на кочана над 93 см
  • Средно висок хибрид
  • Прибрани, мечовидни, тъмнозелени листа
  • Слабо червеникаво оцветено зърно

Предимства:

  • Високо съдържание на протеин
  • Подходящ за всички видови почви
  • Подходящ за изхранване на кокошки носачки за червени жълтъци
  • Подходящ при угояване на прасета и разплодни свине и телета
  • Препоръчван за производство на мляко

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 6300 - 6800 раст./дка
Поливни условия: 8000 раст./дка

Почва и климат

Изразен "staygreen" ефект

Високо съдържание на каротин в зърното


KWS