KWS

KWS 2482

Новото поколение хибриди!

FAO 410

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg KWS_NR_Icon_cattle_feed.jpg KWS_NR_Icon_poultry_feed.jpg KWS_NR_Icon_pig_feed.jpg


Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период: 112-124 дни
  • Средно високо растение с прибрана позиция на листата
  • Хибрид с повишено съдържание на протеини- 9,79

Предимства:

  • Бързото и хомогенно развитие на хибрида предразполага да се осигури изключително висока толерантност при по-късно засушаване
  • Нова генерация хибрид с развита коренова система, която има ефективно използване на минимални запаси вода в почвата
  • Ефективно се защитава от неблагоприятните последици при по-висока температура с по-дълъг живот на свилата и удължен период на опрашване

Препоръчителна гъстота:
Гъстота за сеитба за зърно: 6300 - 6800 раст./дка


KWS