KWS

Кармас XXL

Висок добив на зърно!

FAO 400 KWS_XXL_icon.png

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg

Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период: 118-121 дни

Предимства:

  • Висок хибрид
  • Брой дни от поникване до изметляване - 62
  • Височина на залагане на кочана - 91 - 101 см
  • Брой дни от поникване до пълна зрялост - 118
  • Висока устойчивост на полягане
  • Толерантен към основните болести при царевицата
  • Позиция на листата - полуизправена към изправена
  • Висок добивен потенциал (981-1336 кг/дка)
  • Отдаване на влагата - отлично

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 6500 раст./дка
Поливни условия: 7500 - 8000 раст./дка

Почва и климат
Високи и стабилни добиви при различни климатично-почвени условия

ЦАРЕВИЦА

Хибриди FAO Зърно Силаж Биогаз
KWS 2370 FAO 260 да
Карневалис XXL FAO 280 да
Крабас FAO 310 да
Камелиас XXL FAO 320 да да
Корвинус НОВ FAO 260 да
KWS 9361 XXL FAO 340 да
Кинемас FAO 350 да
Кампарис FAO 370 да
KWS 2376 XXL FAO 370 да
Корнелиус FAO 380 да
Капитолис FAO 380 да
Касиус XXL FAO 390 да
Кармас XXL FAO 400 да да
KWS 2482 FAO 410 да да
Курсус FAO 410 да да
Аманда XXL FAO 420 да да да
Баласко FAO 430 да да да
KWS 3381 FAO 440 да да
Конфитес FAO 450 да да
Калимнос FAO 500 да да да
Микадо FAO 600 да да да

KWS