KWS

Касиус XXL

Боксьорът на група 300!

FAO 390 KWS_XXL_icon.png

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg


Характеристики на хибрида:

  • Вегетационен период 120-125 дни
  • Средно високи растения
  • Височина на залагане на кочана над 90 см
  • Листата са мечовидно изправени

Предимства:

  • Високо съдържание на скорбяла
  • Икономично и ефективно освобождаване на влага от зърното
  • Отлична адаптивност в широка зона от производството в рамките на Югоизточна Европа
  • Потвърдена стабилност при интензивно и екстензивно отглеждане в България

Препоръчителна гъстота
Гъстота за сеитба за зърно: 6300- 6800 раст./дка


KWS