KWS

KWS 9361 XXL

Добиви за рекорди!

FAO 340 KWS_XXL_icon.png

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg

Характеристика на хибрида:

 • Вегетационен период 114-118 дни
 • Високо заложени кочани над 90 см
 • Нисък хибрид
 • Сбит многоредов кочан
 • Еднакво заложени 16 редови кочани

Предимства:

 • Висок и сигурен добив
 • Лека жътва
 • Мощна коренова система
 • Ранно изметляване
 • Много бързо отдава влагата
 • Пълно озърняване независимо от високите температури

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 6300 - 6800 растения/дка
Поливни условия: 8500 растения/дка


KWS