KWS

Кампарис

Шампионът в добивите!

FAO 370

Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период 115-120 дни
  • Височина на залагане на кочана 110-115 см
  • Височина на растението 280-300 см

Предимства:

  • Дълъг кочан с тежко зърно
  • Създаден за стресови условия в Югоизточна Европа
  • Новият лидер във ФАО 300
  • Подходящ за всякакъв вид почви

Препоръки:

Неполивни условия: 6500 - 7000 растения/дка
Поливни условия: 8000 растения/дка


KWS