KWS

Баласко

Изцяло балансиран

FAO 430

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg KWS_NR_Icon_cattle_feed.jpg KWS_NR_Icon_poultry_feed.jpg KWS_NR_Icon_pig_feed.jpg KWS_NR_Icon_biogas.jpg


Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период 125-130 дни
  • Високо растение с широки маслено зелени изправени листа

Предимства:

  • Висока устойчивост при условия на стрес
  • Висок добивен потенциал с бързо освобождаване на влага
  • Многофункционална употреба с предназначение за зърно, силаж и биогаз
  • Отлична приспособимост към различни условия на отглеждане
  • Стабилен и сигурен с лек Stay green ефект

Препоръчителна гъстота
Гъстота за сеитба за зърно: 6000-6500 раст./дка

Гъстота за сеитба за силаж: 8000-8500 раст./дка

ЦАРЕВИЦА

Хибриди FAO Зърно Силаж Биогаз
KWS 2370 FAO 260 да
Карневалис XXL FAO 280 да
Крабас FAO 310 да
Камелиас XXL FAO 320 да да
Корвинус НОВ FAO 260 да
KWS 9361 XXL FAO 340 да
Кинемас FAO 350 да
Кампарис FAO 370 да
KWS 2376 XXL FAO 370 да
Корнелиус FAO 380 да
Капитолис FAO 380 да
Касиус XXL FAO 390 да
Кармас XXL FAO 400 да да
KWS 2482 FAO 410 да да
Курсус FAO 410 да да
Аманда XXL FAO 420 да да да
Баласко FAO 430 да да да
KWS 3381 FAO 440 да да
Конфитес FAO 450 да да
Калимнос FAO 500 да да да
Микадо FAO 600 да да да

KWS