KWS

Калимнос

Висок добив от зърно и силаж

FAO 500 за зърно
FAO 500 за силаж

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg KWS_NR_Icon_cattle_feed.jpg


Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период 130-135 дни
  • Висок хибрид
  • Височина на залагане на кочана над 95 см

Предимства:

  • Изразен Staygreen ефект в края на вегетацията, което позволява по-дълъг период на силажиране
  • Много високо съдържание на сухо вещество
  • Подходящ за зърно, силаж и биогаз
  • Мощни 18-20 редови кочани

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 5500 - 5800 раст./дка
Поливни условия: 7500 - 8000 раст./дка


KWS