KWS

Карневалис XXL

Стандарт в ранната група!

FAO 280 KWS_XXL_icon.png

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg


Характеристика на хибрида:
  • Ранен хибрид с много кратка вегетация 95-110 дни
  • Силно начално развитие
  • Височина на залагане на кочана 80-85 см
  • Листната петура е ериктовидна и тясна

Предимства:

  • Отлична поносимост към ниските температури през пролетта
  • Изтеглен период на цъфтеж през лятото срещу високите температури
  • Устойчив на кореново полягане
  • Слабо изразен Stay green ефект
  • Подходящ за втора култура за зърно

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 6700-7200 растения/дка
Поливни условия: 8500-9000 растения/дка

Почва и климат
Подходящ е за райони с по-голяма надморска височина. Може да се използва успешно като втора култура веднага след прибирането на маслодайната рапица и ечемика.


KWS