KWS

ТРИАНГЪЛ

Стабилни добиви и силна зимоустойчивост

Характеристики на хибрида

• Вегетационен период: 265-275 дни
• Средно късен хибрид

• Средно висок хибрид
• Хибрид с добра жизненост
• Силна зимоустойчивост
• Сигурни и стабилни добиви при различните почвено-климатични условия
• Отлична способност за образуване на разклонения

• Голям брой шушулки на растенията
• Голям брой зърна в шушулка
• Много добра толерантност към основните болести при маслодайната рапица

Препоръки при сеитба: 40-50 растения/м2

Срок за сеитба: 20 август-15 септември


KWS