KWS

ТУРАН

Нисък, силно устойчив на полягане

Характеристики на хибрида

• Вегетационен период: 265-273 дни
• Средно късен хибрид

• Нисък хибрид
• Силно устойчив на полягане
• Висок добив на зърно
• Отлично студоустойчивост
• Стабилни и сигурни добиви при различни почвенно-климатични условия

• Много добра толерантност към основните болести при маслодайната рапица
• По-лесна жътва

Препоръки при сеитба: 40-50 растения/м2

Срок за сеитба: 20 август-15 септември


KWS