KWS

КОДИАК

Високи добиви с най-високо маслено съдържание от всички хибриди на KWS

Характеристики на хибрида

• Вегетационен период: 256-270 дни
• Средноранен, средновисок хибрид

• Устойчив на полягане
• Много силна зимоустойчивост
• Високо съдържание на масло
• Стабилни и сигурни добиви при различни почвено-климатични условия
• Силно развита коренова система, осигурява отлично развитие през есента и отлична жизненост през пролетта

• Отлична способност за образуване на разклонения
• Голям брой шушулки на растение
• Добра толерантност към основните болести и много добра към Phoma

Препоръки при сеитба: 30-50 растения/м2

Срок за сеитба: 25 август-25 септември


KWS