KWS

Румяна Иванова

Вашият консултант

РумянаИванова

РумянаИванова

GSM:+359 884 390 673
Изпрати E-мейл

Търговски представител
за Русе и Силистра

СЛЪНЧОГЛЕД

Хибриди Конвенционален ClearField
HYSUN 231 CL HO да
БАРОЛО да

ЦАРЕВИЦА

Хибриди FAO Зърно Силаж Биогаз
KWS 2370 нов FAO 260 да
Карневалис XXL FAO 280 да
Камелиас XXL FAO 320 да да
KWS 9361 XXL FAO 340 да
Кинемас FAO 350 да
KWS 2376 XXL FAO 370 да
Кампарис нов FAO 370 да
Корнелиус FAO 380 да
Касиус XXL FAO 390 да
Кармас XXL FAO 400 да да
KWS 2482 FAO 410 да да
Курсус FAO 410 да да
Аманда FAO 420 да да да
Баласко FAO 430 да да да
KWS 3381 FAO 440 да да
Конфитес FAO 450 да да
Калимнос FAO 500 да да да
Микадо FAO 600 да да да

KWS