KWS

KWS предлага ексклузивна XXL торба с 30 000 семена повече

Специалното предложение на компанията за този сезон ще бъдат новите големи XXL торби за 7 от хибридите царевица- Карневалис, Камелиас, KWS 9361, KWS 2376, Касиус, Кармас, KWS 3381. Вместо традиционните за компанията торби от 50 000 семена, земеделските производители ще могат да засеят 80 000 семена от любимите си хибриди и съответно ще имат повече поле за изява. XXL торбите ще се предлагат ексклузивно в България и ще са в ограничени количества.


KWS