KWS

Микадо

Кралят на силажа! Изумителни резултати на силаж и зърно!

FAO 600 за зърно
FAO 650 за силаж

KWS_NR_Icon_cattle_feed.jpg KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg


Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период 133-135 дни
  • Височина на залагане на кочана над 95 см
  • Мощна и дълбока коренова система
  • Позицията на листата е полуизправена
  • Напълно озърнени 18-20-22 редови кочани

Предимства:

  • Много високо съдържание на протеин, което прави високото качество на силажа
  • Хибрид за многофункционална употреба
  • Хомогенно поникване
  • Толерантен към основните болести

Препоръчителна гъстота

Неполивни условия: 5300 - 5800 раст./дка
Поливни условия: 7500 - 8000 раст./дка
За силаж: 7500 - 9000 растения/дка

Почва и климат

Подходящ за зърно и силаж


KWS