KWS

KWS 3381

Безкомпромисно поведение на полето

FAO 440

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg


Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период: 116-125 дни
  • Брой дни от поникване до изметляване 60-65 дни
  • Впечатляващ хибрид във всички региони на България с висока стабилност и доходност

Предимства:

  • Бързо и едновременно начално развитие
  • Силното развитие на корените, подкрепен с последващ лек Staygreen ефект му придават гъвкавост на тежки и леки почви
  • Кочанът е голям, с цилиндрична форма и напълно озърнен

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 6000 - 6500 раст./дка
Поливни условия: 8000 раст./дка

Почва и климат
Силно пластичен хибрид


KWS