KWS

Кинемас

Удивителна пластичност!

FAO 350

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg


Характеристика на хибрида:

  • Вегетационен период 115-119 дни
  • Средно високи растения
  • Височина на залагане на кочана над 95 см
  • Листата са дълги и изправени

Предимства:

  • Средноранен двулинеен хибрид с висок потенциал и стабилност на добив зърно
  • Основен критерий- консолидиране качеството на зърното за бързо влагоосвобождаване
  • Напълно озърнен кочан
  • Подходящ за отглеждане на различни видове почви
  • По-бързо освобождаване на влага за група 350

Препоръчителна гъстота
Неполивни условия: 6500 - 7000 раст./дка
Поливни условия: 8500 раст./дка


KWS