KWS

Конфитес

Мощно растение със сухо зърно

FAO 450

preview_Semn-Camp-Desfasurat_PORUMB_495-x-1030_10-mm-bleed-BG.jpg

KWS_NR_Icon_corn_for_grain.jpg KWS_NR_Icon_poultry_feed.jpg KWS_NR_Icon_cattle_feed.jpg KWS_NR_Icon_pig_feed.jpg

Характеристики на хибрида:

  • Вегетационен период 127-130 дни
  • Високо растение с мечовидно прибрана позиция на листата

Предимства:

  • Дълбоки и силни корени, благодарение на които хибрида запазва свежест при високата температура
  • Високите стъбла съдържат еластични елементи, които са необходими за намаляване на възможността за пречупване
  • Тежко зърно с висока хектолитрова маса
  • Подходящ за по-студени и тежки почви

Препоръчителна гъстота:

Гъстота на сеитба за зърно: 6300- 6700


KWS