KWS

Обща информация

Нашата сила е в близостта до земеделските производители, в широкото портфолио от сортове и хибриди, в една силна водеща марка и силно пазарно присъствие.

Всички търговски дейности на KWS са насочени към осигуряване на иновативни сортове, за да се отговори на постоянно нарастващите нужди от храна и енергия.

Успехът на компанията се корени в отглеждането на захарно цвекло. Днес към нашето портфолио се числят множество други важни растения: освен царевица и житните видове пшеница, ръж, ечемик и тритикал, също и маслодайни видове като рапица, слънчоглед и соя, картофи, енергийни култури и еко посадъчен материал.

KWS е представена на всички важни пазари със собствени селекционни и изпитващи центрове. Всички дейности и съоръжения за производство и преработка на семена са насочени към добив на семена с най-високо качество.


KWS