KWS

Методи на селекцията

От своето основаване от повече от 160 години успехът на KWS се базира на използването на иновативни методи на селекция, чиято основна цел е производството на все по-качествен посевен материал за стабилни и високи добиви.

Съзнателното повлияване на наследствения материал чрез кръстосване на избрани растения от родителски линии с последваща селекция в поколението започва още през 19 век. Палитрата от селекционни методи непрекъснато се усъвършенства и подобрява с течение на времето.Биотехнологичните методи днес са широко разпространени. С тяхна помощ вече лесно се разбират характеристиките на растенията чрез участващите в тях гени.

KWS присъства на пазара в близо 70 страни. За да отговори на различните изисквания, KWS разработва собствено проучване и развитие по целия свят. Нашият опит показва, че за целесъобразната, все по-бърза, ефективна и ефикасна селекция на растенията не може да се откажем от нито един от използваните методи.

Решаващо остава какви подобрени качества демонстрира един нов сорт, а не с какви методи или технологии е селектиран той.


KWS