KWS
   
 

Цели на селекцията

Селекцията на растения стои в основата на производството на храна и хранителни вещества. Напредъкът в селекцията се изразява в производството на все по-устойчиви и адаптивни сортове.

До 70-те години основен приоритет при развитието на сортове имаха високите добиви и приспособимост към увеличаващото се механизиране при отглеждане. През 80-те години все по-голямо значение се отдаваше на резистентност към болести по растенията и вредители, както и подобряване на качеството на преработка. От 90-те години до днес се добавят още цели: подобряване на ефективността при използване на вода и хранителни вещества, както и възможността за използване за производство на енергия.

Цели при селекцията:
 

Добив Качество Устойчивост

Добив за енергийни цели,

добив за зърно

Silo Corn Harvesting

Изхранване, Преработка,

Изхранване на добитък

 Qualitätskontrolle Weizen Bestand

Към болести, 
вредители, условия на стрес

 Maiskeimlinge im Gewächshaus

Ефективност на хранителни вещества Качества при отглеждане Енергия

Азот
Фосфат

 Maiskeimlinge mit Tau

Изправено положение, Кълняемост,

Мощно начално развитие 

 Mais im Wind

Биомаса-/Добив на биогаз,

Маслен добив

Maissilage als Substrat für Biogasanlage

 
 

 
KWS