KWS

Енергийни култури

Отглеждането на земеделски култури за добиване на биогаз е една от важните цели за KWS. Ние сме първата семенарска компания, която още през 2002 г. откри селекционна програма за царевица за производство на биогаз.

С разрастване на биогаз сектора естествено започна и търсенето на други култури, които успешно да заместват царевицата и едновременно с това да са подходящи за различни почвено-климатични условия.

Днес в допълнение на царевицата и соргото за производство на биогаз се отглеждат и някои хибриди от ръж и захарно цвекло.


KWS