KWS

KWS постави основен фокус върху ClimaControl3 хибридите на Агра 2018

Традиционно новаторски настроена към променящите се предизвикателства на времето и изискванията на фермерите, KWS представи на Агра продуктовата линия ClimaControl3 . Концепцията включва най-добре представилите се хибриди във всяка една от трите основни фази на развитие на растението - преди, по време на и след цъфтеж. Това е селекция, насочена специално към стресови условия, най-вече породени от засушаване, липса на влага и високи температури - нещо, което е изключително характерно за нашите географски ширини.

Концепцията, в която един хибрид трябва да е адаптиран към конкретните климатични условия на даден регион, е уникална за KWS. Идеята за нея се ражда преди 7-8 години и от този момент стартира работата по нея. За този период от време са направени стотици демо опити в 6 държави от Югоизточна Европа, включващи различни по вид и характеристики локации. KWS селекционери, агросървиз-мениджъри и въобще изключително сериозен човешки ресурс специално е насочен към създаване на хибриди, които са устойчиви на тези агроклиматични фактори, които възпрепятстват най-доброто развитие на културата при стресови условия. В резултат - първите продукти от линията ClimaControl3 вече се доказват на българските масови полета.

ClimaControl3 следва принципите на устойчивост и комплексно развитие във всички аспекти и мероприятия в условията на стрес, причинен от сушата.

В периода преди цъфтеж царевичното растение събира сили, които да му помогнат да се пребори със сушата през целия сезон. Преди фазата 7-8ми лист е много важен ритъмът на растеж на растението. Колкото по-бързо то създаде коренова система и въздушната част на стъблото, толкова по-лесно ще мине през периодите на засушаване. Кореновата система на хибридите с повишена устойчивост на засушаване се развива в дълбочина, като по този начин растението има достъп до по-влажните зони на почвата. Това е основното предимство при условията на суша, което липсва при хибридите с групирана на повърхността коренова система.

Във фаза 7-10 лист се залага добивът и се определя броят на редовете зърна в кочана. Стресът, породен от суша, може да повлияе на плодовитостта както на мъжкия цвят - метлицата, така и на женския - кочана. В следствие на генетично заложените си характеристики хибридите от линията ClimaControl3 се развиват мощно преди цъфтеж, достигайки успешно оптималния си потенциал на опрашване и плодовитост за следващия етап.

Във втората фаза на развитие определени фенологични характеристики имат решаващо влияние в поведението на царевичното растение при суша. Много доброто синхронизиране на цъфтежа и появата на метлицата и свилата, гарантират отлично опрашване на кочана и определят формирането на голям брой зърна. Евентуалният много голям интервал от появата на прашеца по метлицата и появата на свилата, може да повлияе на процеса на опрашване и да доведе до непродуктивно изразходване на вода. Хибридите ClimaControl3 имат много кратък интервал - от максимум един ден. По този начин опрашването се извършва по оптимален начин и не страда от липсата на синхрон. Добивът се влияе от размера на метлицата. Тя трябва да има колкото се може повече разклонения, с колкото се може по-голямо количество прашец, което ще гарантира сигурно и пълно опрашването. От своя страна прашецът трябва да бъде устойчив на засушаване, така че да не се стигне до изсушаването му при температури, по-високи от 30 градуса. Ранният цъфтеж може да е от помощ, имайки предвид, че опрашването може да бъде осъществено в период, в който в почвата все още има вода и рискът от суша е по-малък.

През този период царевичното растение има най-голяма потребност от вода. Тогава то достига максималния си вегетативен потенциал. Изкласяването, както и появата на свилата, също се осъществяват с голям разход на вода. Ето защо много важно в този период е царевицата да не се увреди и да се гарантира потенциалът на бъдещата реколта.

В периода след опрашването, когато се оформят зърната, хибридите ClimaControl3 имат няколко характеристики, които ги различават от останалите: много по-малко време между опрашването и наливането на зърната, по-добър “stay green”ефект, и много добро управление на влагата, което води до по-добър газообмен между растението и атмосферата, както и по-интензивен процес на фотосинтеза. Листата имат еректовидна позиция, стоят под по-остър ъгъл спрямо стъблото, така че слънчевите лъчи не падат под прав ъгъл върху листата. Това води до намаляване на изпаряването, асимилиране - всяко вдишване на въглероден диоксид лишава растението от влага. Но листата на хибридите, устойчиви на суша, имат генетичната способност да затварят спорите си в периодите на много високи температури, като асимилират най-вече през по-прохладните часове сутрин и вечер. Така газовият обмен между растението и атмосферата не форсира изпаряването на вода и съответно не увеличава потреблението. Спатите на кочана са по-дълги и по-добре прикрепени към него до появата на черната точка, така че да няма загуби на вода през него. При достигане на физиологична зрялост спатите се отварят и настъпва процес на бързо отдаване на влага. Така хибридите от ClimaControl3 изпаряват влагата много по-бързо между физиологичната и техническата зрялост. Зърната имат много добро тегло, компактни и големи са, а кочанът не се усуква вследствие на загубата на вода. Естествено има разлика между хибриди, развити в оптимални условия и тези в условия на стрес. В условията на стрес се наблюдават кочани с по-малък брой зърна, но те запазват много доброто си тегло. Може да се забележи,че вследствие на мощната коренова система и много добре развитата листна маса, която остава зелена за по-дълъг период от време, растението успява в този трети етап да насочи хранителните вещества към зърното и да достигне много по-добро хектолитрово тегло. Съответно и по-добър добив.

От ClimaControl3 хибридите се получава между 10-12%, а в някои години - и до 30% по-висок добив в сравнение с референтни продукти от същата група по ранозрелост, което означава, че селекционерите са си свършили много добре работата и че тези продукти са подходящи за изключително стресовите условия в българската климатична реалност . За да влезе един хибрид в тази продуктова линия, е важно той да се представя оптимално добре и в трите фази. Т.е. фермерът да има максимална сигурност, че използвайки го, независимо в коя фаза от вегетацията на царевицата се случи проблем, хибридът ще се представи на оптимално ниво.

През миналата кампания в тази продуктова линия влязоха продукти, които присъстват от няколко години на нашия пазар. Те бяха стандарт, по който да се равнява всеки един нов продукт, претендиращ за място в тази категория.В новите предложения вече има такива, достойни да заместят тези, които са от 2-3 години на пазара. Така например, един от любимите на българските производители хибриди Кинемас, който миналата година беше част от линията ClimaControl3 , тази година е изместен от новия хибрид Корвинус в група ФАО 300, който показва по-добри комплексни качества в трите основни фази на развитие. Затова Кинемас, независимо че остава важна част от портфолиото, отстъпва мястото си в продуктовата концепция ClimaControl3 на Корвинус.


KWS