KWS

Наръчник за отглеждане на царевица в сухи условия

Производството на царевичното зърно е сложен процес и скоростта, с която продължава всяка фаза зависи от характеристиките на отделните хибриди и групата по ранозрелост. Околната среда е много важен фактор и въпреки че може да бъде много благоприятен, най-често в нашите условия е повече или по-малко критичен. Къде е проблемът? Някои фази от развитието на растението се осъществяват през тези кризисни и сухи периоди. Високата температура на въздуха води до суша и ниска атмосферна влага, което от своя страна съответно води до недостатъчно количество вода, налично в почвата и жизнено необходимо за растенията. Когато в растението не достига нормалното количество влага, то консумира много повече енергия,†за†да се поддържа клетъчното налягане. Този стрес, поради липса на вода и хранителни вещества, сериозно влияе върху добивния потенциал на хибридите.

Какво е нашето решение?†ClimaControl3 - група от хибриди, които са с по-голяма толерантност към засушаване.

Настоящото ръководство ще ви помогне да оптимизирате агро-техническите си мероприятия при 11-те най-важни момента, започвайки от подготовката на почвата и полето при засушаване до преминаването през целия физиологичен цикъл на културата през трите основни фази: преди, по време и след цъфтежа.


KWS