KWS

Новата продуктова линия ClimaControl3 у нас през 2017

Традиционно новаторски настроена към променящите се предизвикателства на времето и изискванията на фермерите KWS представя на българския пазар през 2017-та новата си продуктова платформа. Това е иновативна селекция от хибриди под знака на продуктовата линия ClimaControl3.

Целта на селекционерите е на първо място оптимизиране потенциала на хибридите и тяхната толерантност към стресови условия в трите важни етапа от развитието на растението – преди, по време и след цъфтеж. ClimaControl3 включва 5 хибрида, плод на многогодишни изпитвания, които са изключително устойчиви на суша и високи температури, но същевременно с много стабилно представяне и в по-благоприятни условия, като по този начин постигат максимална добивност в различни условия.

ClimaControl3 хибридите дават между 10-12%, а в някои години - и до 30% по-висок добив в сравнение с референтни продукти от същата група по ранозрелост, което означава, че селекционерите са си свършили много добре работата и че тези продукти са подходящи за изключително стресовите условия в българската климатична реалност“, подчерта управителят на KWS България Петко Василев.

И ако доскоро фермерите разчитаха на хибриди царевица в група по ФАО 400 до 450, то предпочитанията им през последните години са насочени към по-ранната група ФАО 300, с фокус върху диапазона от 350 до 390 по ФАО. Именно в този диапазон са позиционирани и част от новите предложения на KWS .

KWS 2370 - ФАО 260 Миналата година за първи път беше показан на българския пазар. Подходящ е почти за всякакъв тип условия, но особено удачен за интензивно отглеждане. Тази година добивите от него на опитни и производствени полета са били съпоставими, а на някои места дори по-високи от тези в по-късните групи. Тези показатели дават надежда, че през следващите няколко години KWS 2370 ще бъде уверен лидер в ранния сегмент. Високото му хектолитрово тегло го прави изключително подходящ за отглеждане за зърно, като през настоящата година някои от земеделските производители са го предпочели и за втора култура.

Кинемас – ФАО 350 е подходящ за изключително сухи условия и високи температури, характеризира се с изключително мощно и устойчиво на полягане стъбло. Това е стандартът, който служи за отправна точка при селектиране на всички хибриди от ClimaControl3 серията. Кинемас се налага като едно от най-добрите и търсени предложения на пазара в най-предпочитаната група по ранозрелост с много стабилно представяне при всякакви условия. Миналата година производителите са получили от него най-високи добиви въпреки сухите условия. Влагата му при прибиране е ниска, лесен за жътва, въпреки мощното растение, което улеснява различните мероприятия за отглеждането му.

Кампарис – ФАО 370 е предназначен за отглеждане при използване на интензивна технология. Резултатите от хибрида показват, че той с право носи названието си генетичен шедьовър. Ако земеделският производител има желание да получи рекорден резултат, Кампарис е хибридът, който може да му се отплати многократно.

Капитолис - ФАО 380 е новото предложение в портфолиото на немската компания, който се очертава като другият фаворит в предпочитанията на производителите на царевица. Той е типичният представител на новата генерация хибриди, която KWS цели да наложи на българския пазар. Съчетание между иновация и традиционализъм. Здрави и мощни растения, с изтеглен период на цъфтеж, ясно изразен Stay green ефект. Опити с Капитолис в полета без капка дъжд по време на вегетация показват добиви от порядъка на 650 и дори над 700 кг/дка, без каквато и да е допълнителна влага в продължение на целия период на вегетация. На места, при наличие на по-благоприятни климатични условия кантарът дори е отчел и добиви над 1000 кг/дка – сериозно постижение, имайки предвид неблагоприятните условия за царевица през изминалия сезон.

Конфитес - ФАО 450 е за онези земеделци, които традиционно предпочитат рекордните добиви. Хибридът е подходящ за сеитба в Североизточна и Северна Централна България. В условията на 2016 г., този късен хибрид е показал наистина изключително високи възможности по отношение на добивността. Конфитес е създаден специално за устойчивост на суша и на високи температури.

Със сигурност трябва да сме реалисти и да знаем, че климатичните промени през последните години не само в България, а въобще глобално, водят до засушаване и до все по-трудни условия за зърнопроизводителите. Затова усилията на селекционерите ни са насочени да компенсират тези трудности, породени от климатичните промени и земеделските производители да могат да запазят и дори увеличат доходността си. KWS много успешно се справя с това предизвикателство“ , подчерта още Петко Василев.

По време на трите фази на развитие- преди, по време и след цъфтеж, тези хибриди минимизират проблемите, възникващи от високите атмосферни температури и недостатъчната влага в почвата, благодарение на своята добре развита коренова система, ефективно използване на хранителни вещества, синхронизираната поява на метлица и свила, по-добър контрол на загубите от изпарение по време на усвояване на хранителни вещества.

branding_drought_infographic_BG.pdf

Към брошурата


KWS