KWS

KWS представя резултати от демо опити 2014

KWS представя резултати от демонстрационни опити 2014, които са проведени при различни земеделски производители в страната. Материалите съдържат препоръки за хибриди за всеки регион, както и шампионите по добиви за всяка област на страната. Резултатите ще убедят фермерите в качествата на предлаганите хибриди и ще улеснят избора на правилния хибрид за всяко поле.

Към брошурата

Katalog 2015 Ma.JPG


KWS