KWS

KWS представя резултати от първите жътви Рапица 2016

Първите резултати от жътвите на Рапица през 2016 г. във всички части на страната са доказателство за изключителния добивен потенциал на хибридите на KWS. Хибридите убеждават с отлични резултати както на демо опити, така и на масови полета. Впечатляващо е представянето на двата нови хибрида на компанията- Хибрирок и Гордън KWS, плод на последните достижения на селекционната програма на KWS. Хибрирок, който е пазарен лидер на съседните на България държави- Румъния, Хърватска и Унгария вече показва своя потенциал и в България и достига резултат от 550 кг/дка. При другата новост в селекцията на KWS - Гордън KWS- е отчетен резултат от 530 кг/дка. При Кодиак и Туран добивът възлиза на 515 кг/дка.

Към брошурата


KWS