KWS

НОВО! Брошура добиви Рапица 2017!

Семената са най-важната предпоставка за успех в селскостопанското производство. KWS всяка година произвежда хибриди с най-високо качество, за да успяват земеделските производители да постигнат по-високи добиви на своите полета. Най-доброто доказателство за това партньорство между бизнеса и KWS е това, че всяка година все повече и повече фермери разчитат на KWS хибриди Зимна маслодайна рапица. Резултатите от последните две години показват изключителна стабилност на възвръщаемост и високи добиви, което ни позволява да ги препоръчаме на всички производители, които очакват най-висока доходност при производството на рапица.

Към брошурата


KWS