KWS

Хибрирок и Гордън – новите предложения в портфолиото Зимна Маслодайна рапица 2015

Хибридите ХИБРИРОК и ГОРДЪН KWS са новите предложения на KWS България в портфолиото Зимна Маслодайна Рапица за 2015 година. Напредъкът в селекцията в 150 годишната история на компанията се изразява в производството на все по-устойчиви и адаптивни хибриди, с прогресивно нарастващ добивен потенциал. Доказателство за изключителните възможности за добив с новите хибриди в портфолиото на KWS са получените резултати от около и над 500 кг/ дка при производители в различни части на страната.

И двата нови хибрида са високодобивни, устойчиви на полягане и разпукване. Хибрирок, който е пазарен лидер на пазара на семена Зимна Маслодайна Рапица в три от съседните на България държави – Румъния, Унгария и Хърватска, се характеризира с най-високи добиви при демонстрационни опити в Европа и убеждава със стабилното маслено качество, както и с изключителнно компенсаторна способност в развитието през пролетта. При демонстрационни опити са регистрирани отделни добиви от 630 кг/дка в Хърватска, както и редица резултати над 500 кг/дка в други, съседни на България държави.

Гордън KWS се отличава с отлични резултати и висока адаптивност при всякакви почви, както и силна устойчивост в екстремни зимни условия. Генетиката на хибрида е разработена специално за агро-климатични условия аналогични с тези в нашата страна.


KWS