KWS

XXL торбите с 30 000 семена повече ще се предлагат и през 2017

XXL кампанията продължава и през 2017, като към торбите с 30 000 семена повече KWS добавя още един хибрид- Аманда. Така със специално подбраните вече 8 царевични хибрида земеделските производители могат да са сигурни, че колкото повече семена посеят, толкова повече успехи ще пожънат. XXL торбите ще се предлагат ексклузивно в България в лимитирани количества при оторизиранитe дистрибутори на KWS.


KWS