KWS

ХИБРИРОК

Здрав като скала

Характеристики на хибрида

• Вегетационен период: 265-272 дни
• Много висок производствен добивенпотенциал

• Изключително бързо развитие в периода преди зимата
• Бързо начално развитие през пролетта
• Здрави и мощно разклонени стъбла
• Средноранно начало на цъфтеж
• Силна устойчивост към ниски температури

• Силна устойчивост на полягане
• Много добра поносимост към Сухо гниене /Phoma Lingam/
• Добра толерантност към бяло гниене /Sclerotinia/
• Много добра устойчивост на разпукване на шушулките при прибиране на реколтата
• Предназначен за интензивно отглеждане

Препоръки при сеитба: 40-50 растения/м2

Срок за сеитба: 25 август-15 септември


KWS