KWS

Хималая CLНово

Високи добиви и изразена устойчивост на болести

Характеристики на хибрида

• Вегетационен период: 256-260 дни
• Средно ранен хибрид
• Средно високи до високи растения 165-170 см
• Устойчив на Имазамокс


• Бързо развитие след поникване
• Бързо до умерено бързо развитие през пролетта
• Средно ранен, продължителен цъфтеж
• Съдържание на масло: 45-48%
• Висока толерантност към Фома
• Отличен добивен потенциал спрямо други хибриди в технология Clearfield
• Бързо преодоляване на стреса пре хербицидно третиране

Препоръки при сеитба: 45-50 растения/м2

Срок за сеитба: 25 август-15 септември


KWS