KWS

Умберто KWSНово

Устойчив към разпукване на шушулки при жътва

Характеристики на хибрида

• Вегетационен период: 260-267 дни
• Средно ранен хибрид
• Синхронизиран цъфтеж


• Бързо развитие до фаза „розетка“ преди зимата
• Мощна компенсативна способност при недостатъчен брой растения
• Генетика за ниски температури
• Устойчив на полягане
• Много добра поносимост към Сухо гниене и Фомопсис
• Добра толерантност към Бяло гниене / Sclerotinia/
• Създаден с ген за устойчивост срещу разпукване на шушулките

Препоръки при сеитба: 40-50 растения/м2

Срок за сеитба: 25 август-15 септември


KWS